Aktuality

Informácia o zrealizovanom projekte „Vývoj technológií pre pohon mobilných zariadení na prevoz betónu“. Prijímateľ: HYDREX, s.r.o. Začatie projektu: 17.8.2015 Ukončenie projektu: 31.12.2015 Miesto realizácie projektu: HYDREX, s.r.o., Partizánska 1877, 962 05 Hriňová Názov a sídlo príjmateľa: HYDREX, s.r.o., Partizánska 1877, 962 05 Hriňová Názor viadiaceho orgánu: Ministerstvo hospodárstva SR Výška NFP: 1 729 875 Eur

Informácia o zrealizovanom projekte „Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti HYDREX, s.r.o. obstaraním inovatívnej technológie“. Prijímateľ: HYDREX, s.r.o. Začatie projektu: 25.11.2014 Ukončenie projektu: 30.09.2015 Miesto realizácie projektu: HYDREX, s.r.o., Partizánska 1877, 962 05 Hriňová Názov a sídlo príjmateľa: HYDREX, s.r.o., Partizánska 1877, 962 05 Hriňová Názor viadiaceho orgánu: Ministerstvo hospodárstva SR Výška NFP: 2 374 680 Eur

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti HYDREX, s.r.o. obstaraním inovatívnej technológie. Prijímateľ: HYDREX, s.r.o. Začatie projektu: 25.11.2014 Ukončenie projektu: 30.09.2015 Miesto realizácie projektu: HYDREX, s.r.o., Partizánska 1877, 962 05 Hriňová Názov a sídlo príjmateľa: HYDREX, s.r.o., Partizánska 1877, 962 05 Hriňová Názor viadiaceho orgánu: Ministerstvo hospodárstva SR Výška NFP: 2 374 680 Eur

Vývoj technológií pre pohon mobilných zariadení na prevoz betónu. Prijímateľ: HYDREX, s.r.o. Začatie projektu: 17.8.2015 Ukončenie projektu: 31.12.2015 Miesto realizácie projektu: HYDREX, s.r.o., Partizánska 1877, 962 05 Hriňová Názov a sídlo príjmateľa: HYDREX, s.r.o., Partizánska 1877, 962 05 Hriňová Názor viadiaceho orgánu: Ministerstvo hospodárstva SR Výška NFP: 1 729 875 Eur