TEREX FINLAY

Terex Finlay je svetovým lídrom v oblasti výroby a distribúcie zariadení na drvenie, triedenie, pranie a zariadení pre recykláciu. Finlay stroje sú využívané v celej rade aplikácií, ako je piesok a štrk, drvený kameň, uhlie, ornice, kôry, soľ, diamanty atď.
V produktovom portfóliu Terex Finlay pre oblasť drvenia sú mobilné čelusťové, odrazové a kužeľové drviče.

Čelusťové drviče

Terex Finlay J1160, J1175 majú možnosť regulácie rýchlosti pohyblivých častí, zmeny smeru otáčania a to i trvale. Umožňujú voľbu typu suroviny: recyklácia – mäkký lomový kameň – tvrdý lomový kameň. Čelusťové drviče majú rozmer vstupného otvoru od 1000×600 mm, maximálna kusovitosť od 540 mm. Kompaktné rozmery, jednoduchá preprava.

Odrazové drviče

Terex Finlay rady I110, I110RS, I130 sú vybavené hydrostatickým pohonom, ktorý umožňuje presnú reguláciu rýchlosti otáčok. Vibračné podávače sú umiestnené na výstupe z drtiča a chránia tak vynášací pás. Hodinový výkon drvičov sa pohybuje až do 200 t/hod.

Kužeľové drviče

Terex Finlay C1540, C1540RS majú odľahčovací vibračný triedič s možnosťou priameho plnenia. Hydrostatický pohon umožňuje zmenu rýchlosti otáčania kužeľa. Tak ako všetky výrobky značky, aj kužeľové drviče umožňujú jednoduchú a rýchlu inštaláciu na pracovisku. Mimoriadne vysoký koeficient redukcie kameniva a kvalita výsledného produktu predurčujú tieto stroje pre produkciu vysokokvalitných kamenín použiteľných napr. na výrobu asfaltových zmesí, betónu a pod.

Viac o TEREX FINLAY