Informácia o zrealizovanom projekte „Vývoj technológií pre pohon mobilných zariadení na prevoz betónu“.

Prijímateľ: HYDREX, s.r.o.
Začatie projektu: 17.8.2015
Ukončenie projektu: 31.12.2015

Miesto realizácie projektu: HYDREX, s.r.o., Partizánska 1877, 962 05 Hriňová
Názov a sídlo príjmateľa: HYDREX, s.r.o., Partizánska 1877, 962 05 Hriňová
Názor viadiaceho orgánu: Ministerstvo hospodárstva SR
Výška NFP: 1 729 875 Eur