Informácia o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva projektu „Rozšírenie výrobných kapacít a zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti zavedením nových inovatívnych technológií“.

Zvyšovanie zručností zamestnancov spoločnosti HYDREX, s.r.o.