Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti HYDREX, s.r.o. obstaraním inovatívnej technológie.

Prijímateľ: HYDREX, s.r.o.
Začatie projektu: 25.11.2014
Ukončenie projektu: 30.09.2015

Miesto realizácie projektu: HYDREX, s.r.o., Partizánska 1877, 962 05 Hriňová
Názov a sídlo príjmateľa: HYDREX, s.r.o., Partizánska 1877, 962 05 Hriňová
Názor viadiaceho orgánu: Ministerstvo hospodárstva SR
Výška NFP: 2 374 680 Eur