Informácia o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva projektu „Zvyšovanie zručností zamestnancov spoločnosti HYDREX, s.r.o.“

Zvyšovanie zručností zamestnancov spoločnosti HYDREX, s.r.o.

 

Spoločnosť HYDREX, s.r.o. si Vás dovoľuje informovať, že projekt zrealizovala.