Spoločnosť Hydrex s.r.o. vyhlasuje verejné obstarávanie na dodávku CNC obrábacích strojov.
Ďalšie informácie nájdete v priložených dokumentoch:

Súťažné podklady (PDF, 550kb)

Zmluva (PDF, 200kb)

 

Identifikácia VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA:

Názov zákazky: Obstaranie CNC obrábacích strojov 2

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA (nadlimitné zákazky) vo VVO: 18475 – MST, Vestník č. 222/2013 – 13.11.2013

Otváranie ponúk „OSTATNÉ“: 27.12.2013, o 14:10 hod

Otváranie ponúk „KRITÉRIÁ“: 8.1.2014, o 10:00 hod

Miesto otvárania ponúk: Premier Consulting, spol. s r.o., Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno, Slovenská republika, 3.nadz.podlažie, zasadačka