Stroje na prípravu biomasy Komptech

V oblasti alternatívnych palív dnes vo všeobecných diskusiách dominuje jedna otázka: Ako trvale, dnes aj v budúcnosti, uspokojiť celosvetovo rastúci dopyt po dodávkach energeticky využiteľnej drevnej hmoty?

logo-komptech-whiteJe nespochybniteľné, že aj naďalej bude pokračovať rýchly rast dopytu po alternatívnych palivách, akými sú aj zvyšky po ťažbe dreva, použité drevo, drevné odrezky či priamo na tento účel pestovaná drevná biomasa. Aby bola táto biogenická surovina využitá ako efektívny a ekologicky využiteľný zdroj energie, aj jej spracovanie musí spĺňať kritériá energetickej nenáročnosti a efektívnosti, bez znehodnotenia štruktúry samotného materiálu. Rakúsky výrobca techniky pre spracovanie biomasy, európsky líder v tejto oblasti firma Komptech, ponúka hneď niekoľko strojných zariadení na spracovanie odpadov nekompromisne spĺňajúcich uvedené kritériá.

Stonefex: Už nikdy viac kamene

stoje-na-pripravu-biomasy-stoneflexNapriek dôkladnému drveniu a triedeniu veľmi často v materiáli ostávajú inertné materiály a kamene, ktoré znehodnocujú kvalitu biopaliva a spôsobujú nadmerné opotrebovanie zariadení. A práve tu prichádza do úvahy použitie mobilnej verzie separátora kameňov Stonefex. Biomasa je najskôr podrvená a následne vedená do triediacej komory separátora Stonefex. K separácii inertných materiálov od drevnej hmoty dochádza pôsobením riadeného tlaku vzduchu, rýchlo a spoľahlivo. Stonefex dosahuje účinnosť separácie až vyše 90 percent. Separuje sa aj najľahšia drevná hmota (piliny), čím sa vylepší čistota a kvalita biomasy (drevoštiepky).

Multistar L3-L: hviezdicový triedič s o 50% väčšou triediacou plochou

Multistar L3-L je ideálny triedič pre drevnú biomasu. Hrubá triediaca plocha je o 50% väčšia ako na triediči Multistar L3, výrazne výhodnejšia práve pre spracovanie mokrej a ťažko triediteľnej biomasy. Zväčšená plocha si poradí aj s čerstvým materiálom, lepivým a náchylným na upchatie sít (čerstvý a zelený kompost, biologický kompost, kompostované kaly z čističiek odpadových vôd a pod.) bez zníženia prechodového výkonu či kvality a presnosti separácie.

Crambo: Výrazne lepšie vo verzii Bio-Basket XL

stoje-na-pripravu-biomasy-cramboPomalobežný drvič Crambo je už dnes fenoménom v oblasti primárneho drvenia biomasy. Novo vyvinutý trediaci kôš Bio-Basket XL pozostáva zo špeciálne upravenej vložky triediaceho koša, bio-rezacieho hrebeňa a veľkorozmerného triediaceho sita. Veľké otvory sita 640 x 200 mm vylučujú „namotávanie“ materiálu okolo drviacej komory, takže drevná biomasa si aj po spracovaní udržiava požadovanú hrubú štruktúru. Bio-Basket XL ešte viac redukuje aj spotrebu paliva, takže v tomto vyhotovení drviče Crambo pri spracovaní zelenej hmoty dokážu ušetriť až tretinu prevádzkových nákladov. Zároveň prevádzkový výkon drviča stúpol až o takmer 30%.

Chippo 5010 Cd: Mobilný štiepkovač s vylepšených chladiacim systémom pre maximálnu výkonnosť

stoje-na-pripravu-biomasy-chippo5010Univerzálny mobilný štiepkovač Chippo 5010 Cd je vzorom čo sa týka prevádzkového výkonu a ekonomiky. Štiepkovač je montovaný na automobilovom podvozku a hnaný priamo od jeho motora s výkonom 484 konských síl. Nový chladiaci systém si určite zaslúži našu pozornosť. Eliminuje riziko zníženia výkonu z dôvodu nedostatočného chladenia (pôvodný chladič kamiónového podvozku býva konštruovaný pre náporové chladenie počas jazdy). Pozostáva z nezávislého vonkajšieho vodného chladiča (konštrukcia rebier bráni upchatiu) a medzichladiča s rozšírenými rebrami. Vďaka tomu Komptech zvýšil chladiaci výkon podvozku o takmer 20%, takže štiepkovač môže pracovať neobmedzene a nepretržite pri maximálnom zaťažení bez rizika prehriatia motora aj pri letných teplotách.

Axtor 8012: Jeden stroj, dve koncepcie štiepkovania

stoje-na-pripravu-biomasy-axtor8012Univerzálny drvič-štiepkovač Axtor 8012 nastavil nové štandardy v spracovaní drevnej biomasy. Hnaný motorom CAT C18 s výkonom 780 konských síl, dosahuje drviaci výkon až 400 kubických metrov drviny za hodinu. Axtor má dva režimy prevádzky. Ako vysokorýchlostný stroj, v drviacom režime, pripraví zelenú biomasu na kompostovanie, pričom sa používajú voľne výkyvné drviace kladivá. V režime s redukovanou rýchlosťou otáčania rotora, ako štiepkovač, produkuje vysokokvalitnú drevoštiepku pre tepelné elektrárne. Axtor môže spracovať rôzne materiály, od surového dreva, cez drevený odpad (palety, staré drevo, rámy okien…), odrezky, kôru, kmene a predspracované korene až po ťažobné zvyšky. K dispozícii je na návesovom alebo prívesovom podvozku.

V prípade ďalších informácií nás kontaktujte.