NOVÝ triedič Terex Finlay 883 Spaleck je vrcholným výrobkom mobilnej separačnej technológie. Srdcom triediča je 2-sitný, v Nemecku navrhnutý a vyrábaný, vysokovýkonný recyklačný triediaci box so systémom striasania Flip-Flow Elastica. Unikátna odstupňovaná vrchná triediaca plocha kombinovaná so špičkovou technológiou spodného sita flip flow katapultuje hrubotriedič 883 Spaleck do samostatnej vrcholnej triedy triedičov.

terex-finlay-883-spaleck

Jeho schopnosť spracovať rôznorodé, ťažko triediteľné materiály a aplikačná flexibilita sú jedinečné v kategórii mobilných riešení pre spracovanie a separáciu recyklovaných materiálov, napríklad škváry a popolčeka zo spaľovní, ľahkej a ťažkej drviny, šrotu, elektronického odpadu, stavebného a priemyselného odpadu, kompostu, plastov, biomasy, ornice, čí pri rekultivácii starých skládok odpadu.

Unikátny 3D dizajn vrchnej triediacej plochy prináša maximálnu účinnosť triedenia a nárast celkovej produktivity aj vďaka odolnosti voči upchatiu. Vysoko agresívny “flip-flow” systém (s vlnitým pohybom elastických rohoží) spodnej triediacej plochy umožňuje stroju spracovať aj tradičnými triedičmi netriediteľné materiály, pri udržaní vysokého stupňa precíznosti triedenia.

3D triediace segmenty vrchného sita môžu byť jednoducho a rýchlo vymenené vďaka modulárnej konštrukcii. Elastické rohože spodného Flip-Flow sita sú upevnené trecími klinmi a ich výmena, bez použitia náradia, zaberie menej ako 1 hodinu.

Kombinácia lídra v segmente hrubotriedičov Finlay 883 a triediacej komory Spaleck 3D combi flip-flow vytvára jedinečný a univerzálny stroj pre recyklačné aplikácie.

Vlastnosti triediča:

  • Samočistiace triediace médiá na vrchnej aj spodnej triediacej ploche vďaka overenej a testovanej technológii 3D a Flip-Flow.
  • 3D triediace segmenty zaručujú presné triedenie bez prechodu dlhých kusov do strednej frakcie materiálu.
  • Flip-Flow sito s bezskrutkovou montážou segmentov nevyžaduje manuálne čistenie a redukuje čas prestojov na čistene a údržbu.
  • Výstupná strana triediacej komory môže byť hydraulicky nadvihnutá o 500mm pre ľahkú a rýchlu údržbu a výmenu triediacich médií.