INDECO, tradičný výrobca demolačných zariadení, svojim najnovším výrobkom HP18000 prelomilo všetky rekordy. Ohromujúca je fyzická veľkosť tohto prídaného zariadenia k najvýkonnejším rýpadlám, nehovoriac už o skutočnom výkone kladiva ideálneho pre najťažšie zemné práce a primárnu ťažbu tých najtvrdších hornín.

Výška 4,6 metra, hmotnosť 11,05 ton a priemer nástroja až 250 mm – to je deštrukčný potenciál vysoko prevyšujúci akékoľvek doteraz vyrobené demolačné kladivo. Napriek rekordnej veľkosti je HP18000 veľmi rýchle a univerzálne, dosahujúc frekvenciu úderov až 460 za minútu. Taká rýchlosť umožňuje dosiahnutie neuveriteľnej produktivity naťaženej horniny za hodinu práce. V porovnaní s inými kladivami má vyššiu hydraulickú účinnosť, t.j. pomer medzi vstupným a výstupným výkonom, čo vedie k lepšiemu využitiu energie.

Vysoká účinnosť je dosahovaná novým technologickým systémom a vylepšením existujúceho princípu práce kladív INDECO:

  • nový systém automatickej variácie výkonu a rýchlosti pre ešte citlivejšiu rehuláciu a lepšiu adaptáciu kladiva s ohľadom na typ rozrušovaného materiálu;
  • systém prevencie poškodenia kladiva (CDPS – „Collateral Damage Preventio System“) schopný upozorniť obsluhu na abnormálne podmienky práce kladiva pre zabránenie jeho poškodeniu;
  • systém vymedzenia vôle z vonkajšej strany kladiva, jednoducho umožňujúci eliminovať vibrácie a predčasné opotrebovanie kladiva;
  • špeciálne zosilnená skriňa z vysokopevných materiálov pre odolanie zvýšeným silám vznikajúcim pri práci s tak veľkým kladivom;
  • upevňovací adaptér je zameniteľný s typom HP12000, takže rovnaký nosič môže pracovať aj s novým, výkonnejším kladivom.

Ako celá produktová rada inteligentných kladív INDECO aj HP18000 je postavené aby svoju prácu vykonalo na 100% v každých terénnych podmienkach. Sem patrí napr. mäkké podložie, keď nie je možné preniesť hmotnosť nosiča na hrot kladiva, alebo ak strojník nemá dobrý výhľad na kladivo, či musí pracovať pod nepriaznivým uhlom, vo vodorovnej polohe či nad hlavou, pri práci pod vodou a pod. Aj v takýchto extrémnych podmienkach obor z produkcie INDECO preukáže svoju univerzálnosť a schopnosť prispôsobiť sa a odolať nepriaznivým podmienkam. To všetko pre kontinuálnu prácu, vysokú produktivitu a bezpečnosť práce.