INDECO

Spoločnosť Indeco je talianska výrobná firma, ktorá vyrábajúca hydraulické demolačné kladivá a inú demolačnú techniku vyrába už od roku 1976. Počas svojej existencie, výskumu a vývoja rozšírila firma Indeco svoj sortiment demolačných kladív aj o demolačne kliešte a hydraulické kompaktory (vibračné platne).

Demolačné kladivá

Vysokovýkonné kladivá pre stále inteligentnejšiu demoláciu, HP ako High Performance, to je značka ktorá identifikuje hydraulické demolačné zariadenia Indeco a naznačuje excelentné výkonové parametre, spoľahlivosť a produktivitu. Výkon predchádzajúcej série UP bol ešte zvýšený efektívnosťou systému automatickej variability úderu (a teda, celkového výkonu kladiva) a následným inovovaním troch rôznych tried kladív.

Demolačne kliešte

Strhnutie železobetónových konštrukcií je len prvou fázou celej operácie demolácie. Bezpostredne po nej nasleduje druhá, ktorá predstavuje oddelenie demolovaného materiálu (betón, železo a iné) a redukovanie jeho rozmerov na menšie časti pre uľahčenie nakladania a následného spracovania. Pre tento účel Indeco, okrem ponuky demolačných kladív najvyššej kvality, predstavuje ďalšieho zástupcu zariadení rovnakého sektoru – demolačné kliešte.

Hydraulické kompaktory

Tak ako v prípade stacionárnych hydraulických ramien, aj hydraulické vibračné platne (kompaktory) z produkcie Severoamerickej filiálky INDECO už sú úspešne overené na americkom trhu, kde sú veľmi žiadané a používané pri zhutňovaní výkopov pre potrubia a základov stavieb, pri výstavbe ciest a všeobecne pri dokončovacích prácach. Pri zhutňovaní svahov sú práve tieto zariadenia tou najbezpečnejšou a najefektívnejšou možnosťou.

Viac o INDECO