Výroba

Z malej dielne orientovanej na zákazkovú výrobu strojových súčiastok sme sa vyprofilovali na výrobcu prevodoviek pre významných svetových výrobcov transportných miešačov betónu. V súčasnosti máme vo výrobnom programe 4 základné typy prevodovieka a zároveň sa podieľame na vývoji nových modelov.

Nosnou časťou nášho výrobného programu je výroba prevodoviek. Dôraz kladieme hlavne na výrobu ozubenia, ktorá má v Hriňovej bohatú tradíciu.

Divízia výroba si sama zabezpečuje aj technologickú prípravu výroby spolu s navrhovaním a programovaním pre dodávku zákazky na kľúč.

Výroba je podporovaná aj vlastnou konštrukciou v programe SOLID WORKS a SOLID CAM, čím vytvára podmienky aj pre prototypovú výrobu a vývoj nových výrobkov.

Pri realizácii našich výrobných zákaziek používame výkonné CNC obrábacie stroje. Na sústruhoch sme schopní opracovávať rotačné časti do priemeru 800 mm a dĺžky 2100 mm, frézovacie centrá umožňujú upnutie obrobkov s rozmermi 600x1000x450 mm a „horizontky“ až 1000x1000x1000 mm. Na CNC odvaľovacích frézovačkách vyrábame ozubenie do modulu 7, na CNC obrážačkách do modulu 8. Vo vlastnej prevádzke zabezpečujeme aj tepelné spracovanie (kalenie). Presnosť výroby našich výrobkov kontrolujeme a vyhodnocujeme pomocou 3D laserového meracieho centra.

Spoločnosť‘ Hydrex s.r.o. zaviedla a používa pre oblasť strojárskej výroby systém manažmentu kvality STN EN ISO 9001:2009 / ISO 9001:2008 

Aj Vám sme pripravení ponúknuť naše moderné technológie a špičkový personál s dlhoročnými skúsenosťami v strojárskej výrobe pre realizáciu Vašich zámerov.