SIMEM

Zariadenia na výrobu betónu

Spoločnosť SIMEM sa už od svojho založenia v roku 1963 zameriava na vývoj a výrobu zariadení na výrobu betónu. Do výrobného programu patria dvojosé, planétové aj kontinuálne miešače betónu, stacionárne betonárne so suchým aj mokrým výrobným procesom, mobilné dávkovacie a miešacie betonárne, zariadenia na čistenie a recykláciu vody v priemysle a riadiace systémy pre betonárne.

Špičkovú technologickú aj kvalitatívnu úroveň zariadení SIMEM dokumentuje ich použitie na najvýznamnejších svetových stavbách.

Viac o SIMEM