AMMANN

Firma AMMANN je popredný dodávateľ strojov, systémov a služieb s kľúčovými kompetenciami v asfalte a celosvetovej výstavbe ciest. Medzinárodne úspešný podnik s podnikateľským duchom existuje už šiestu generáciu od roku 1869. Kompletný rad najmodernejších hutniacich výrobkov je výsledkom štyroch vysoko špecializovaných závodov, ktoré vyrábajú od 50 kg vibračných platní, cez finišéry, po 25-tonové vibračné valce, od prídavnej hutniacej techniky po inteligentné hutniace systémy.

Vibračné nohy

Rad vibračných nôh od firmy Ammann poskytuje používateľovi vysoký výkon pri komforte obsluhy, ergonomickej konštrukci pre všetky aplikácie a vysokú spoľahlivosť.

Vibračné dosky

Spoločnosť Ammann ponúka široký rad vibračných dosiek, ktoré sú rozdelené do 3 základných kategórií – jednosmerné, obojsmerné a hydrostatické. Menšie a jednoduchšie dosky sú určené pre práce v obmedzených priestoroch a veˇmi dobre sa s nimi manipuluje. Ľahké a stredné zariadenia ponúkajú ekonomické riešenie pre všetky druhy prác pri zhutňovaní zeminy a asfaltu. Hydrostatické vibračné dosku Ammann sa vyznačujú unikátnym budiacim systémom vibrácií s tromi hriadeľmi.

Stroje značky Ammann sú investíciou, ktorá sa Vám rýchlo a bohato vráti.

Valce

V ponuke je šoroký rad rôznych typov valcov, od ručne vedených, príkopových, tandemových a kombinovaných, až po pneumatické a ťahačové valce. Unikátne riešenia umožňujú ich jednoduché a veľmi efektívne používanie pri zhutňovaní asfaltu alebo zeminy. Model RW 1504 od Rammaxu je v súčasnej dobe najvýkonnejší príkopový valec v svojej váhovej kategórii a s ohľadom na výkon, funkcie a vzhľad zlučuje nový a pokrokový vývoj týchto výrobkov. Vývoj novej generácie pneumatikových valcov Ammann vychádza z najnovších poznatkov o hutnení asfaltových vrstiev a zemín. Nová generácia tandemových vibračných valcov s pevným rámom a systémom ACE prináša dosiaľ nepoznanú efektivitu hutnenia. ACE – Ammann Compaction Expert ako prvý a jedinečný hutniaci merací a regulačný systém s variabilnou amplitúdou a frekvenciou ponúka najvyššiu účinnosť pri dosahovaní špičkových výsledkov pri hutnení.

Viac o AMMANN